Lashes & Brows

 Classic Lash Extensions 

Full Set                              $150

60 Minute Fill                  $45

90 Minute Fill                  $60

Lash Lift & Tint           $70

Lash Lift                        $50

Lash Tint                       $30

Brow Clean-Up           $10

(light tweezing)

Brow Wax                      $15

Henna Brow Tint         $25

Full Brow Design         $45

(includes wax, tint, & mapping)

Waxing Services

Brow Wax                       $15

Lip Wax                           $12

Chin Wax                        $12

Cheek Wax                     $12

Full Face Wax                 $40

Underarm Wax              $20

Arm Wax                         $40  (Half $20)

Leg Wax                          $65   (Half $35)

Bikini Line Wax             $35

Bikini-Plus Wax             $45

Hands/Feet Wax             $12

Full Back Wax                 $35+

In-Studio Services